KARDİYOLOJİ

Sağlıklı bir yaşam için kalp sağlığının korunması büyük önem taşımaktadır. Hipertansiyon (yüksek tansiyon), yüksek kolesterol, sigara, şişmanlık ve hareketsiz yaşam tarzı kalp ve damar hastalıklarında risk faktörlerinin başında gelmektedir.

KARDİYOLOJİK İNCELEMELER
  • Elektrokardiyografi (EKG)

EKG genellikle, göğüs ağrısı ile başvuran hastalarda kalp krizi tanısını koyabilmek, düzenli veya düzensiz kalp ritim bozukluk­larını ortaya çıkarmak, efor testi sırasında kalbin elektriksel aktivitesini kay­detmek, kalp pillerinin fonksiyonlarını değerlendirmek amacıyla yapılmaktadır.

  • Efor (TREADMİLL) Testi

Treadmill testi kişinin yürüme bandında belli hızlarda yürürken, seri olarak EKG’lerinin çekilmesi, tansiyonunun ölçülmesi yöntemi ile yapılan bir tetkiktir. Efor testi kalp hastalıklarının erken tanı ve teşhisinde büyük kolaylıklar sağlanmaktadır.

  • Renkli Doppler Ekokardiyografi

Ekokardiyografi, kalp yapısı ve performansının ultrasonla incelenmesidir.

Kalp büyümesi, kalp kası hastalıkları, kalp kapak hastalıkları, hipertansif kalp hastalıkları, kalp yetmezlikleri, kalp zarı hastalıkları, kalp içi kitleler, pıhtılar, kalp tümörleri, doğumsal kalp anormallikleri, hatta “aort” denilen vücuttaki en büyük çaplı damara ait hastalıklar olmak üzere kalbin yapısal tüm sorunlarının tanısı, ekokardiyografi işlemi ile konur.

  • Holter

Cep telefonu gibi kemere bağlanan bir cihaz olup hasta günlük normal yaşamını sürdürürken 24 saat boyunca kalp elektrosunu kaydeder. Bu alet sayesinde muayene sırasında görülmeyen fakat gün içerisinde kısa süreli olup geçen çarpıntılar, göğüs ağrıları, baygınlık hissi gibi kalpten kaynaklanan tüm ritim bozuklukları tespit edilebilir.

Menü